ජීවීතය සුන්දරද

වියළි සමට හරියන තෙල

සිරුර නීරෝගී කිරීමට හා පියකරු පෙනුමක් පවත්වා

පොහොසත් වෙන්න ඕනෑ නම් සුරතල් සතෙක් තියා ගන්න

බල්ලෙක් එහෙමත් නැත්නම් පූසෙක් හුරතලේට ඇති කරන

ඔසප් කාලයට සුදුසු නුසුදුසු ආහාර

මාසිකව සිදුවන ආර්තවයේදී බොහෝ කාන්තාවන්

වයසට ගියාමත් හොඳට ඇස් පේන්න මිදි කන්න

ලෝකය පුරා වැවෙන වැවෙන හැමෝම කැමති පළතුරක්

පවුල් ජීවිතය සැලසුම් කරන්න

ජේ‍යෂ්ඨ මනෝ උපදේශිකා එශාමා කාරියකරවන

වැඩිහිටියන්ට මව් කිරි අගුණයි

දරුවන්ට උපතේ සිට මාස හයක් දක්වා අවශ්‍ය සියලු පෝෂණ අවශ්‍යතා මව් කිරි වලින් ලැබෙනවා.

More News »

add_one