Home / ජීවීතය සුන්දරද / භග්නය හෙවත් අස්‌ථියක්‌ බිඳීම


භග්නය හෙවත් අස්‌ථියක්‌ බිඳීම


2017-08-15 10:10:00       688
feature-top
භග්නයක්‌ යනු ඇටයක්‌ කැඩීම හෝ බිඳීමයි. අස්‌ථියක්‌ බිඳීම වැටීමකින් හෝ පහරක්‌ වැදීමකින් සිදුවිය හැක. භග්නයකදී අස්‌ථියේ සම්පූර්ණත්වයේ පලුද්දක්‌ ඇතිවේ. භග්නය ක්‍රම තුනකින් සිදුවිය හැක.

1. කෙළින්ම පීඩනයක්‌ නිසා (Direct Injury)

2. අනියම් පීඩනයක්‌ නිසා (Indirect Injury)

3. පේෂි දැඩිලෙස සංකෝචනය වීම.

අස්‌ථියකට වැරෙන් පහරක්‌ වැදීමෙන් එහි භග්නයක්‌ ඇතිවිය හැකිය. මෙහිදී ඇටය කැඩෙන්නේ ඇටයට පහර වැදෙන ස්‌ථානයේදීමය.

උදා(- රිය අනතුරු, පොලු පහරක්‌ වැදීම, වෙඩි වැදීම ආදියේදී සිදුවන භග්න.

පීඩනය ලබන ස්‌ථානයට ඈතින් පිහිටා ඇති ඇටයක භග්නයක්‌ සිදුවීම අනියම් පීඩනයක්‌ නිසා සිදුවන භග්නයයි.

උදා(- වැටී අත බිම වැදීමෙන් ඇතිවන පීඩනය නිසා උරහිසට පහලින් (ප්‍රගණ්‌ඩය) භග්න වීම.

පේෂි දැඩිලෙස සංකෝචනය වීම සිදුවන්නේ වැටීමක්‌ වැළැක්‌වීමේදී හෝ විශාල බරක්‌ එසවීමේදීය.

භග්න ප්‍රධාන කොටස්‌ දෙකකට බෙදිය හැකිය.

* සරල හෝ සංවෘත භග්න

මෙම භග්න වල ඇටයේ කැඩුණු ස්‌ථානය කරා යන බාහිර තුවාලයක්‌ නොමැත. මෙහිදී සම තුවාල වී නැත. ඇට කැබලි හෝ ඒ අවට ලේ කැටය හා පිටත අතර සම්බන්ධයක්‌ නැති නිසාත් ඒ ස්‌ථානයට බාහිරින් බැක්‌ටීරියා කුණු රොඩු ඇතුලුවිය නොහැකි නිසාත් ආසාදනය ඇති නොවී ඉක්‌මනට සුවවේ.

* සංයුක්‌ත හෝ විවෘත භග්න

මෙම භග්නවල ඇටයේ කැඩුණු ස්‌ථානය කරා යන බාහිර තුවාලයක්‌ ඇත. හම තුවාල වී තිබේ. එවිට භග්නය සිදුවූ ස්‌ථානයට පිටින් රොඩු, පස්‌, රෙදි කැබලි, දූවිලි ආදී ආගන්තුක දේහ, බැක්‌ටීරියාවන් ඇතුල්වී ආසාදනයක්‌ ඇතිවේ. මෙම භග්නය සුවවීමට ප්‍රමාද වේ.

* භග්නවල ලක්‍ෂණ

වේදනාව, ඉදිමීම, තැල්ම, බිබිලි, විරූප වීම, අස්‌වාභාවික චලනය, කර කර ගෑම, ක්‍රියාවිරහිත වීම, ස්‌ථානීය මෘදු බව ආදිය භග්නය වූ ස්‌ථානයේ ඇතිවන අතර නාඩි වේගවත් වීම, රෝගියා යම් කම්පන තත්ත්වයකට පත්වීම (ප්‍රහාරය) ආදී පොදු ලක්‍ෂණද දැකිය හැක.

භග්නයක්‌ සිදුවූ විට දක්‍ෂ පළපුරුදු කැඩුම් බිඳුම් වෛද්‍යවරු රෝගියා පරීක්‍ෂා කර නිශ්චය ලෙස භග්නය හඳුනාගන්නා අතර ං කිරණ චිත්‍රයන්ගෙන් ඒ බව වඩා තහවුරු කර ගැනීමටද හැක.

* භග්න සුවවීම ප්‍රමාද කරන හේතූන්

භග්නය සිදුවූ ස්‌ථාන වලට රුධිරය සැපයීම යම් ක්‍රමයකින් අවහිර වී තිබීම.

භග්නය සිදුවූ ස්‌ථානයට ආසාදනයක්‌ සිදුවුවහොත් භග්නය සුවවීම ප්‍රමාද කරයි.

භග්නයේ ඇට කැබලි අතරට පේෂි හෝ ඛණ්‌ඩරාවන් හරස්‌ වීම.

* නිශ්චලව නොතැබීම.

ශාරීරික දුර්වලතාවය (සෞඛ්‍ය තත්ත්වය දුර්වලවීම, මහළු බව, පෝෂ්‍යදායක ආහාර නොගැනීම.)

* භග්නය සුවවීමේ ලකුණු

වේදනාව සහමුලින්ම නැතිවීම

භග්න වූ තැන ඇල්ලූවිට මෘදු නොවීම.

අස්‌වාභාවික චලනය නැතිවීම.

භග්න වූ තැන තදින් සෙල වූ විට හෝ තට්‌ටු කළ විට වේදනාව හෝ චලනය නැතිවීම.

ං - කිරණ චිත්‍ර මගින්ද වඩා තහවුරු කරගත හැක. මේ අයුරින් විස්‌තර වන භග්නයක්‌ සිදුවූ විගස වහාම පළපුරුදු වෛද්‍යවරයකු වෙත යා යුතු වන අතර නිසි ප්‍රතිකාර නොකිරීමෙන් පූර්ණ අකර්මන්‍යතාවයකට පත්වීමට ඉඩ ඇත.

භග්න ප්‍රතිකාර පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරි ලිපියකින් දැනුවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර භග්නයක්‌ සිදුවූ විට ඔබ ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරයද ඉන් පැහැදිලි කෙරේ.

Wmqgd .ekSu Èjhsk mqj;a m; weiqfrks

More News »